Merkez , Hakkari

HAKKIMIZDA

Projenin Amacı:
Projemizin temel amacı Hakkarinin 4 merkez ilçesinde yaşayan 7 ila 15 yaş aralığındaki geleceğimizin teminatı çocuklarımızın zihinsel, bedensel, duygusal ve sosyal gelişimlerini desteklemektir. Hakkari'de yaşayan çocukların orta ve uzun vadede dönüşen ekonomik ve sosyal yapıya entegrasyonunu sağlayacak şekilde iyi olma halinin artırılması amaçlanmaktadır.


Projenin hedefi, kadınların ve kız çocuklarının yaratıcılık, yenilikçilik ve girişimcilik alanlarındaki kabiliyetlerinin artırılması, buna yönelik altyapıların ve hizmet modellerinin geliştirilmesidir. Çocukların iyi olma halinin artırılması dünyada ve ülkemizde hızla dönüşen ekonomik ve toplumsal hayatın gereksinimlerini anlamaları ve buna uygun yetkinlikleri zamanında edinebilmeleri ile mümkün olacaktır. Çocukların katılım sağlayacağı ve dönüşümünü destekleyeceği bu proje,  liderlik ve girişimcilik, yenilik ve yaratıcılık, bilim ve teknoloji, kültür ve sanat, sosyal ve çevresel sorumluluk gibi kavramları ön plana çıkarmaktadır.

 

Hakkari'de kadınların ve kız çocukların bu kavramlar hakkında bilinç, kültür, bilgi, beceri ve yetenek düzeyi yüksek bireyler olarak yetiştirilmesi onların hem kendi geleceklerini hem de Hakkari'nin de geleceğini çağın gerekliliklerini dikkate alarak şekillendirebilmelerini sağlayacaktır. Girişimci ruha sahip, özgüvenli ve yaşam becerileri yüksek, yenilik ve yaratıcılık odaklı bakış açısına sahip bireyler fırsatları daha rahat değerlendirecek, sorunları daha farklı yorumlayıp çözüm üretecek ve yaşadıkları topluma önemli katkılar sağlayacaktır.

Bu nedenle, Hakkari'de çocukların yeni teknolojilere hızlı ve sağlıklı biçimde adapte olabilmelerini, yenilikçi/yaratıcı fikirlere sahip ileride hayata geçirecekleri fikirlerini olgunlaştırabilmelerini, işbirliği kurabilecekleri niteliklere sahip kişi veya kurumlarla bir araya gelebilmelerini sağlayacak bir kent olması önemlidir.

 

Bu amaçla;

  • Eğitimlerine Destek İçin: Kitap Okuma Faaliyetleri, Akıl ve Zekâ Oyunları, Zihin Geliştirme ve Zihinde Hızlı Matematik, Robotik ve Kodlama.
  • Sosyal Alanlarda Kendilerini Fark Etmeleri ve Gelişimlerini Sağlamak İçin: Eğitsel ve Kültürel Geziler, Yarışmalar, Sosyal ve Sanatsal Gösteriler.

  • Öğrenirken Eğlenmeleri İçin (Sanatsal): Geleneksel Çocuk Oyunları, Tiyatro Günleri, Açık Hava Sinemaları, Kapalı Sinema Gösterileri, Folklor Gösterileri.
  • BilimveTeknolojiyi Faydaya Dönüştürmek İçin: Bilişim Teknolojileri, Bilim Atölyesi, Robotik ve Kodlama Eğitimleri.


Sonuç olarak; çocukların girişimcilik, yenilikçilik ve yaratıcılıklarını geliştirilmesine yönelik altyapı ve merkezlerin oluşturulmasını amaçlamaktadır.

Misyonumuz

Çağdaş, cesaretli, yenilikçi, özgüvenli, girişimci ruha sahip, sosyal ve ekonomik anlamda üreten ve üretmek isteyen iş kadınlarını desteklemek ve yenilerini iş dünyasına kazandırabilmektir. Derneğimiz bu misyonu gerçekleştirme anlamında gücünü, kendi alanında uzman ve başarılı üyelerinin profesyonel yaklaşımlarından ve girişimci ruhundan almaktadır.

HAGİKADER 1 yılı aşan örgütlü bir sivil çalışma sonucu, Hakkarili İş Kadınları tarafından, 2014 yılında kuruldu.
50’e yakın üyesi ile Hakkari başta olmak üzere bölgedeki iş kadınlarının ve çalışan kadınların sorunlarına çözüm bulma odaklı çalışmalarını sürdürmektedir.
Gönüllülük esası ile kurulmuş olup iş kadınları dünyasını temsil eden HAGİKADER, kadınların çalışma hayatında karşılaştıkları sorunlara çok sesli, tarafsız ve yapıcı bakış açısıyla yaklaşmakta, çözüm önerileriyle sektörel ekonomi politikalarının oluşturulmasına, kadın girişimciliğinin teşvikine destek olmaktadır.
 

1. Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak

2.İmkansızlıklar nedeniyle okuyamayan yada eğitimi yarım kalmış kadınlar ve kız çocuklarının eğitimlerini tamamlamaları amacıyla kurs,seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,ayrıca AB, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler,Elçilikler ve çeşitli fonların sunduğu proje çalışmaları yapmak istihdam amaçlı mesleki eğitim kursları düzenlemek.

3.Proje konuları ;Kadınlara okuma yazma kursu,21. yüzyıl öğrenen becerileri kursu,tiyatro, sağlıklı üreme, tolumsal cinsiyet eşitliliği,Dijital ve sosyal hayattaki şiddetlerden korunma yolları,temel yaşam becerileri,doğa bilinçli tüketici,hayvan ve bitki bakımı,kendini yönetme becerileri,liderlik,müzakere girişimcilik okur yazarlılığı gibi kurslar düzenlemek.

4.Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge , döküman ve yayınları temin etmek,dökümantasyon merkezi oluşturmak,çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazate, dergi, kitap,ve bülten gibi yayınlar çıkarmak.

5.Gerekli izinler almak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek.

6.Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi , ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek.

7.

.